Doutrelepont et associés : avocat droit des médias / avocat médias / avocat droits d'auteurs / avocat auteurs / avocat droit des brevets / avocat brevets / avocat droit des marques / avocat droit européen / avocat européen / journalisme, presse, medias, création, oeuvres, brevet, marque, Europe, Union européenne, Commission européenne, Parlement européen, vie privée, nouvelles technologies, droit des nouvelles technologies, droit à la vie privée, partenariat culturel, public privé, culture, fiscalité.


Vous êtes ici: www.doutrelepont.be » Avocats

http://www.rechtsanwalt.com/kanzlei/doutrelepont-et-associes/

Meester Doutrelepont is advocate bij de balies van Brussel en van Parijs en oprichtster van het kantoor. Zij is doctor in de Rechten van de Université Libre de Bruxelles, waar zij mediarecht, intellectuele rechten en Europees recht doceert aan de Rechtsfaculteit evenals aan het Institut d’Etudes Européennes.

Me Doutrelepont is lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Ze is ook gastprofessor aan universiteiten in Parijs en in de VS.
In het Europees recht, behandelt ze voornamelijk dossiers met betrekking tot economische diensten van algemeen belang, mededingingsrecht, staatssteun en openbare aanbestedingen.
Haar expertise heeft betrekking op nationaal en internationaal mediarecht. In die hoedanigheid komt ze regelmatig tussen in strategische onderhandelingen in de sector van de kabeldistributie, telecommunicatie en informatietechnologie.
Ze behandelt tevens zaken in de sector van het intellectueel eigendomsrecht en, in het bijzonder, het auteursrecht, het merken-en octrooirecht, zowel voor Belgische als Europese rechtbanken als voor arbitrage-instanties.
Gelet op het belang dat ze hecht aan de fundamentele rechten en vrijheden, behandelt ze ook perszaken en anti-discriminatiezaken.
Ze is de auteur van talrijke publicaties en intervenieert vaak op professionele en wetenschappelijke fora.
Als expert voor de Europese Commissie, heeft ze tal van analyses gemaakt in het domein van de internationale bescherming van de intellectuele eigendom, het audio-visuele recht en het domein van de mededinging.
Na de Senaat te hebben geadviseerd, heeft ze de Belgische Regering vertegenwoordigd in de onderhandelingen van de WIPO, evenals in onderhandelingen op het gebied van de audiovisuele sector et van het auteursrecht.
Ze is tevens lid van de raad van bestuur van verschillende grote ondernemingen en instellingen.
Ze werkt in het Frans, Duits, Engels en Nederlands.


zie publicaties


Webmaster : greenpig sprl