Doutrelepont et associés : avocat droit des médias / avocat médias / avocat droits d'auteurs / avocat auteurs / avocat droit des brevets / avocat brevets / avocat droit des marques / avocat droit européen / avocat européen / journalisme, presse, medias, création, oeuvres, brevet, marque, Europe, Union européenne, Commission européenne, Parlement européen, vie privée, nouvelles technologies, droit des nouvelles technologies, droit à la vie privée, partenariat culturel, public privé, culture, fiscalité.


Vous êtes ici: www.doutrelepont.be » Avocats

http://www.rechtsanwalt.com/kanzlei/doutrelepont-et-associes/

Koen Lemmens is advocaat aan de Brusselse Balie. Hij is licentiaat in de Rechten (grote onderscheiding) aan de Vrije Univeristeit Brussel en hij heeft een doctoraat verdedigd in het persrecht aan het Europees Universitair Instituut (Firenze, Italië)

Sinds 2003 doceert hij rechtsverelijking aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij ook vergelijkend grondwettelijk recht doceert. Voorheen was hij verbonden aan het kantoor Eubelius, maar hij heeft ons kantoor vervoegd om er zijn voorkeurmateries te behandelen : grondwettelijk recht, persrecht, fundamentele rechten en vrijheden en mensenrechten. Hij treedt op voor de gewone rechtbanken, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Koen Lemmens is de auteur van een groot aantal juridische publicaties.

Hij is nederlandstalig en heeft een uitstekende kennis van het Frans en het Engels. Hij spreekt Italiaans en heeft noties van Duits en Spaans.


zie publicaties


Webmaster : greenpig sprl