Doutrelepont et associés : avocat droit des médias / avocat médias / avocat droits d'auteurs / avocat auteurs / avocat droit des brevets / avocat brevets / avocat droit des marques / avocat droit européen / avocat européen / journalisme, presse, medias, création, oeuvres, brevet, marque, Europe, Union européenne, Commission européenne, Parlement européen, vie privée, nouvelles technologies, droit des nouvelles technologies, droit à la vie privée, partenariat culturel, public privé, culture, fiscalité.


Sie sind hier: www.doutrelepont.be » Honoraires

http://www.rechtsanwalt.com/kanzlei/doutrelepont-et-associes/

1. Berechnung der Honorare

In Anwendung der Regeln der Brüsseler Anwaltschaft bietet unsere Kanzlei verschiedene Formeln zur Berechnung der Honorare an. Die Berechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere der Komplexität der zu beantwortenden Fragen, der finanziellen Bedeutung der Angelegenheit, der Art der gestellten Aufgaben, sowie der Dringlichkeit des Falls. Die Berechnungsformel wird am Anfang der Akte zusammen mit dem Mandanten festgelegt.

a. Der Stundensatz

Ein Stundensatz wird dem Mandanten bei der Erstellung der Akte angegeben. Die Honorare werden anschließend auf Grund dieses Stundensatzes berechnet, indem er mit der Anzahl geleisteter Stunden multipliziert wird.

b. Der Pauschalpreis

In bestimmten Fällen, in denen alle zu erledigenden Aufgaben im Voraus präzise abgeschätzt werden können, kann dem Stundensatz ein mit dem Mandanten vereinbarter Pauschalpreis vorgezogen werden.

c. Der Success Fee

Wenn die Akte dem Mandanten wirtschaftliche Vorteile erbringen soll, kann ein Success Fee verlangt werden. Dieser wird nach einer degressiven Skala berechnet, unter Berücksichtigung der gewonnenen oder ersparten Beträge.

d. Pauschalisierung der Kosten

Für alle Akten, unabhängig von der angewendeten Berechnungsart der Honorare, wendet unsere Kanzlei eine Pauschalisierung der Kosten in Höhe von 23% dieser Honorare an.
Diese Pauschalisierung dient zur Abdeckung der Kosten für die Verwaltung, wie Telefon, Photokopien, Aufrufung von Datenbanken, Fahrtkosten, Korrespondenz, sowie einen Anteil an den festen Betriebskosten (Büros, Verwaltungspersonal, Elektrizität, Heizung, Schreibwaren, ...).

2. Het bedrag van de erelonen

Ons kantoor streeft ernaar om vanaf het begin een zo precies mogelijke inschatting te maken van het bedrag van de erelonen, zodat de cliënt hieromtrent een duidelijk beeld heeft.

In een aantal gevallen zal het evenwel niet mogelijk zijn om een dergelijke inschatting vooraf te maken, bij voorbeeld om dat de instaatstelling van de zaak lang kan duren, onderhandelingen moeilijk kunnen verlopen, omdat er veel handelingen moeten worden gesteld, omdat tegenpartijen in beroep gaan, …


3. De betaling van erelonen

De betaling van de honoraria wordt in de tijd gespreid. Voor elk optreden verplicht de deontologie van de Brusselse Balie om een provisie te vragen, berekend op grond van het belang van de zaak, de omvang van de prestaties en het ingeschatte aantal uren ( ball park inschatting). Tijdens de behandeling van het dossier zullen tussentijdse staten worden opgesteld, waarbij bijkomende provisies worden gevraagd in functie van de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren taken. Op het ogenblik van het afsluiten van het dossier wordt een eindstaat opgemaakt, waarvan de eerder betaalde provisies worden afgetrokken.


4. De verhaalbaarheid van erelonen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 met betrekking tot de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van de advocaat, kan de partij die het proces wint een vergoeding krijgen ter compensatie van (een deel) van de kosten en erelonen die zij betaald heeft voor haar raadsman. Die vergoeding wordt betaald door de verliezende partij.

De bedragen van deze vergoeding zijn forfaitair vastgelegd bij Koninklijk Besluit en worden bepaald in functie van het bedrag van de oorspronkelijke vordering.Webmaster : greenpig sprl