Doutrelepont et associés : avocat droit des médias / avocat médias / avocat droits d'auteurs / avocat auteurs / avocat droit des brevets / avocat brevets / avocat droit des marques / avocat droit européen / avocat européen / journalisme, presse, medias, création, oeuvres, brevet, marque, Europe, Union européenne, Commission européenne, Parlement européen, vie privée, nouvelles technologies, droit des nouvelles technologies, droit à la vie privée, partenariat culturel, public privé, culture, fiscalité.


U bent hier: www.doutrelepont.be » Matières

http://www.rechtsanwalt.com/kanzlei/doutrelepont-et-associes/

Overeenkomsten

 • Privésector
 • Publieke sector
 • Publiek-private samenwerking

Medias

Audiovisuele diensten

 • Radio en televisie via kabel, satelliet of internet
 • Digitale radio en tv
 • Video on demand
 • Televisie via mobiele telefonie
 • Digitale platformen
 • Filmproducties
 • Internet
 • Pluralisme et concentraties
 • Toegang tot de antenne
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Reclame, commerciële promoties en product placement.

Pers en Uitgaves

Geschreven pers

 • Vrijheid van meningsuiting
 • Statuut van de journalist
 • Aansprakelijkheid
 • Bronnengeheim
 • Persagentschappen

Uitgave

 • Uitgavecontracten
 • Beheer van rechten

Publiciteit en handelsreclame

Geschreven pers

 • Vrijheid van meningsuiting
 • Statuut van de journalist
 • Aansprakelijkheid
 • Bronnengeheim
 • Persagentschappen

Uitgave

 • Uitgavecontracten
 • Beheer van rechten

Internet

 • Informaticarecht
 • Internet en netwerken
 • E-commerce
 • E-government
 • Elektronische handtekening
 • Certificatie
 • Cybercriminaliteit

Telecommunicatie

 • Mobiele telefonie
 • Vaste telefonie
 • Internet, vdsl
 • Digitale technologie

Elektronische communicatie

 • Telecommunicatie
 • EDI
 • Databanken
 • Cybercriminaliteit
 • Camera- en videobewaking
 • Regulatory

Intellectuele eigendom

 • Auteursrecht en naburige rechten
 • Collectief beheer van rechten
 • Merken en domeinnamen
 • Octrooien
 • Aanvullende beshermingscertificaten voor geneesmiddelen.
 • Kwekerscertificaten
 • Tekeningen en modellen
 • Know-how
 • Databanken
 • Handelsnaam en handelslogo
 • Handelspraktijken

Persoonlijke levenssfeer, bescherming van Personen en van Gegevens

 • Aantastingen van eer en reputatie
 • Racisme en xenofobie
 • Aantastingen van het recht op afbeelding
 • Aantastingen van de privacy
 • Recht op antwoord
 • Aansprakelijkheidsclaims en schadevergoeding
 • Jeugdrecht
 • Surveillance en telefoontap
 • Camera- en videobewaking

Culture

 • Musea
 • Cultureel patrimonium
 • Valorisatie van sites
 • Culturele stichtingen
 • publiek - private partnerschappen
 • Overheidsopdrachten

Handelspraktijken en handelsreclame

 • Deloyale concurrentie
 • Verboden praktijken (clausules)
 • Overeenkomsten op afstand

Concurrentie

 • Staatssteun
 • Subsidies
 • Afspraken en concentraties
 • diensten van algemeen economisch belang
 • misbruik van een machtspositie

Publiek - private partnerschappen

 • Het beheer van contracten
 • Subsidies en toewijzingen
 • Overheidsopdrachten
 • Concessies
 • overheidsfinanciering

Overheidsopdrachten

 • de voorbereiding van schema's van de taken en lasten
 • Concurrentie
 • de evaluatie en de gunning van de opdrachten
 • geschillen met betrekking tot de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten

Europa

 • Vrij verkeer
 • Distributie en consumentenrecht
 • Mededinging
 • Aanbestedingen
 • Staatssteun
 • Economische diensten van algemeen belang
 • Discriminatie
 • Aansprakelijkheid van de Europese instellingen
 • Europese procedures (communautair contentieux)

Internationaal

 • Burgerlijke vrijheden en rechten van de mens
 • International Settlement Business
 • Onderzoekspartnerschappen
 • Stichtingen
 • Transnationale bedrijven
 • recht van internationale organisaties
 • De internationale handel
 • procedures
 • Internationale arbitrage
 • Staat betwist
 • Internationale geschillen

Webmaster : greenpig sprl