Doutrelepont et associés : avocat droit des médias / avocat médias / avocat droits d'auteurs / avocat auteurs / avocat droit des brevets / avocat brevets / avocat droit des marques / avocat droit européen / avocat européen / journalisme, presse, medias, création, oeuvres, brevet, marque, Europe, Union européenne, Commission européenne, Parlement européen, vie privée, nouvelles technologies, droit des nouvelles technologies, droit à la vie privée, partenariat culturel, public privé, culture, fiscalité.


U bent hier: www.doutrelepont.be » Services

http://www.rechtsanwalt.com/kanzlei/doutrelepont-et-associes/

Ons kantoor is uw juridische partner zowel bij de aanvang van uw project als gedurende de realisatie ervan. Wij staan u bij telkens als u vragen heeft.


Strategie ONTWIKKELING VAN UW ACTIVITEITEN ONDERHANDELINGEN EN CONTRACTEN BEMIDDELING EN ARBITRAGE GERECHTELIJKE PROCEDURES

Wij stellen onze ervaring met de diverse nationale en internationale instellingen te uwer beschikking en helpen u uw strategie alsook de hoofdlijnen van uw projecten uit te tekenen, zodat u uw doelen kan bereiken.

Wij kunnen u ook helpen om met de beleidsmensen uit de publieke en private sector te praten, zodat u hen uw verwachtingen en uw bezorgdheden kan meedelen.

Ons netwerk kan ook helpen om partners en synergieën te vinden, zowel in binnen- als buitenland.

Als u een project heeft of u uw activiteiten wenst uit te breiden, kunnen wij u bijstaan.

Zo zijn wij bij voorbeeld de juridische partners van Belgische, Franse, Duitse, Engelse en Italiaanse radio-en televisie-omroepen die hun activiteiten willen ontwikkelen in België en in het buitenland, al dan niet via het Internet.

Hoewel de wet het niet verplicht, is het meer en meer aangewezen om aangegane verbintenissen schriftelijk vast te leggen. Daarbij komt het erop aan om duidelijk en volledig te zijn bij de omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst, het toepassingsgebied ervan en de erin aangegane engagementen. Het is tevens belangrijk te anticiperen op eventuele problemen.

In geval van betwisting, kan er vaak een oplossing worden gevonden door gebruik te maken van buitengerechtelijke wijzen van geschilbeslechting zoals bemiddeling en arbitrage. Op die manier wordt vermeden dat de betwisting voor het gerecht wordt gebracht en kunnen er duurzame oplossingen worden gevonden, waarin elke partij zich kan vinden.

Wij staan ook aan uw zijde bij de behartiging van uw belangen, zowel voor Belgische als Europese hoven en rechtbanken.


Webmaster : greenpig sprl